Biuro Aktywno¶ci Górskiej


INTEGRACJA - strona główna  | KONKURENCJE  | SCENARIUSZE  | RAJDY AKTYWNE  | Zamawianie organizacji imprezy.  | KORSYKA  | GARDA  | SŁOWENIA 

Jak imprezować z BAG?

Impreza integracyjna wymaga często solidnego przygotowania, tak by satysfakcja uczestników była jak najwyższa. Dlatego jak najwcze¶niej prosimy o kontakt, aby przedyskutować i uzgodnić wszelkie warunki i program zajęć.

Cena organizacji i przeprowadzenia imprezy jest zależna od wielu czynników, a przede wszystkim od programu, liczby uczestników i wymagań dodatkowych (na przyklad noclegów i wyżywienia). Dlatego niezbędny jest osobisty kontakt w tej sprawie. Na życzenie wykonujemy przyblizone kalkulacje finansowe.

Po uzgodnieniu spraw organizacyjnych i finansowych prosimy o przesłanie pisemnego zlecenia na organizację zajęć oraz podpisanie stosownej umowy. Prosimy też o wpłacenie zadatku okre¶lonego we wcze¶niejszych rozmowach.

Kwotę tę należy przekazać na adres Biura:

Ascender
Robert Szumiec
Kraków 30-650 ul. Ossowskiego 8/5

Najlepiej to zrobić:
przelewem bankowym na rachunek:

29 1140 2004 0000 3702 4057 5600

Zadatek nie jest zwracany jeżeli z winy Zamawiaj±cego nie dojdzie do przeprowadzenia zajęć, a Biuro zostanie obci±żone kosztami z nimi zwi±zanymi (np. rezerwacja noclegów, autokaru, itp.).


INTEGRACJA - strona główna  | KONKURENCJE  | SCENARIUSZE  | RAJDY AKTYWNE  | Zamawianie organizacji imprezy.  | KORSYKA  | GARDA  | SŁOWENIA 
Strona tytułowa   | O FIRMIE   | KALENDARIUM 2016   | KURSY   | WYPRAWY   | PRZEWODNICTWO   | JASKINIE   | INTEGRACJA  | REKREACJA   | SKLEP INTERNETOWY   | foto BAGażnik  

Webmajster: admin@bag.pl BAG email: box@bag.pl Ostatnia aktualizacja: dzisiaj