Biuro Aktywno¶ci Górskiej

INTEGRACJA - strona główna


INTEGRACJA - strona główna  | KONKURENCJE  | SCENARIUSZE  | RAJDY AKTYWNE  | Zamawianie organizacji imprezy.  | KORSYKA  | GARDA  | SŁOWENIA 

Imprezy integracyjne

Czym jest OUTDOOR?

S± to plenerowe imprezy integracyjne poł±czone ze szkoleniem przeznaczone dla firm. Zajęcia te organizuje się jako TEAM BUILDING, TEAM COMMUNICATION, TEAM MENAGEMENT, TEAM ADVENTURE. Niezależnie od podziału ich funkcje można podsumować jako trening-szkolenie maj±ce na celu poprawę komunikacji w zespole, pokazanie mechanizmów zwi±zanych z przewodzeniem grupie, podwyższenie motywacji pracowników oraz podbudowanie wiary we własne możliwo¶ci, pokazuje mechanizmy wpływaj±ce na budowę zgranego zespołu i wpływ jego członków na ostateczny efekt.

Czy jest to firmie potrzebne?

Impreza integracyjna, to szansa zbudowania zgranego zespołu, w którym każdy zna swoje miejsce i wpływ na pracę zespołu. Często pracownicy o wysokich kwalifikacjach i dużej inteligencji nie potrafi± współdziałać z innymi. Wła¶nie trening outdoor uczy tego współdziałania. Aktywne zajęcia w terenie pozwalaj± też odnaleĽć energię i motywację do efektywnej pracy. Niecodzienne ¶rodowisko w którym odbywa się trening dodaje nowych wrażeń i pozwala psychicznie odpocz±ć od codziennej rutyny. Ciekawe dyscypliny będ±ce czę¶ci± szkolenia daj± nowe umiejętno¶ci i dystans do codziennych problemów zawodowych. Dodatkowo można różnicować trudno¶ć imprezy w zależno¶ci od grupy (pleasure, adventure, extreme).

BAG organizuje imprezy integracyjne z programem komponowanym "na życzenie" Klienta, z gotowym scenariuszem, pobytowe - o charakterze Rajdu Aktywnego. Nie ma ograniczeń wiekowych i kondycyjnych dla uczestników, bowiem program jest konstruowany adekwatnie do danej grupy. Wiele imprez organizujemy we współpracy z dużymi biurami podróży (np. MAZURKAS TRAVEL) i firmami szkoleniowymi (np. NOWE MOTYWACJE). Zajęcia terenowe prowadz± instruktorzy Polskiego Zwi±zku Alpinizmu w oparciu o atestowany sprzęt produkcji renomowanych firm.

Do tej pory mieli¶my przyjemno¶ć obsługiwać między innymi: ABB, ADIDAS, AGORA, BRIDGESTONE, BRITISH AMERICAN TOBBACO, BRYKSY, BUDIMEX, CAN PACK, COCA-COLA, COMMERCIAL UNION, DANONE, ENERGIA PRO, ERA, EURONAFT, ELEKTROCIEPŁOWNIE WARSZAWSKIE S.A., IGEPA, ING BANK ¦LˇSKI, INTERNATIONAL PAPER, JERONIMO MARTINS, LCS, MPL, NORDKALK, PHILIP MORRIS, PKO BP, ROSMANN, RR DONNELLEY, TESCO, TCHIBO, TSO Sp. z o.o.


Przeczytaj relację z imprezy

Szczegóły tutaj

KONKURENCJE
Spis pojedynczych konkurencji o różnym charakterze. Można z nich skomponować zestaw odpowiedni dla danej grupy pod względem oczekiwanych rezultatów szkoleniowych i terenu.
:)
SCENARIUSZE
Kilka propozycji gotowych programów o charakterze integracyjnym. Ich lista będzie poszerzana.
:)
RAJDY AKTYWNE
Propozycje kilkudniowych pobytów integracyjnych podczas których uczestnicy mog± skosztować maksymalnie dużo atrakcji w postaci konkurencji outdoorowych. Do tego ekskluzywne zakwaterowanie, wyżywienie i transport.
:)


INTEGRACJA - strona główna  | KONKURENCJE  | SCENARIUSZE  | RAJDY AKTYWNE  | Zamawianie organizacji imprezy.  | KORSYKA  | GARDA  | SŁOWENIA 
Strona tytułowa   | O FIRMIE   | KALENDARIUM 2016   | KURSY   | WYPRAWY   | PRZEWODNICTWO   | JASKINIE   | INTEGRACJA  | REKREACJA   | SKLEP INTERNETOWY   | foto BAGażnik  

Webmajster: admin@bag.pl BAG email: box@bag.pl Ostatnia aktualizacja: dzisiaj