Flora i fauna jaskiń


Flora występująca w jaskiniach dzieli siEna dwie grupy: roślin zielonych oraz grzybów i bakterii. Zajmiemy siEjednak tym, co widaEgołym okiem. Rośliny zielone rozwijają siEoczywiście jedynie tam gdzie dociera światło dzienne. Im dalej od otworu tym mniejszą liczbEgatunków możemy odnaleźE W partiach oświetlanych światłem słonecznym spotykamy typowe gatunki roślin naskalnych tworzących murawy i pojedyncze poduszki kwiatowe. Głębiej, gdzie dociera światło odbite lub rozproszone spotykamy jeszcze paprocie i mchy. Jeszcze głębiej egzystują glony i porosty. W strefie ciemności okazyjnie rosną inne rośliny, ale ich żywot jest przypadkowy i krótki. Ewenementem, który możemy zaobserwowaEw jaskiniach położonych blisko powierzchni są zwieszające siEu stropu korzenie drzew i krzewów.

Fauna jaskiniowa jest zdecydowanie bogatsza i jej obserwacja dostarcza wielu emocji. Można ja podzieliEna trzy grupy w zależności od stopnia powiązania egzystencji gatunku z warunkami spotykanymi wewnątrz.

  • Troglobionty - to gatunki występujące tylko w jaskiniach,
  • Troglofile - są spotykane zarówno we wnętrzu jaskiEjak i poza nimi, lecz w podobnych warunkach (szczeliny skalne, gleba, itd.), oraz
  • Troglokseny - gatunki żyjące na stałe poza jaskinią, ale okresowo korzystające z jej schronienia.
  • Troglobionty żyjące w ciemności musiały siEdo tej egzystencji przystosowaE Do tych mechanizmów należą: wzrost rozwoju narządów węchu i dotyku kosztem wzroku i biała barwa ciała (bez elementów ochronnych).

Do zwierząt mniejszych należą reliktowe chrząszcze: Choleva lederiana gracilenta oraz Catops tristis infernus. Następnie skoczogonek Onychiurus alborufescens i roztocz Oribella cavitica. Łatwiejszym do spostrzeżenia jest pająk Porrhomma moravicum. Jednak większe emocje budzi całkiem duży pająk Meta menardi występujący w dużych koloniach i należący już do troglofili. Wykorzystuje załomy skały do bodowy swoich kokonów. Oprócz niego spotkamy z tej grupy drobniejsze owady bezskrzydłe oraz stonogi.

Do najliczniejszej grupy trogloksenów należą najbardziej chyba znane zwierzęta jaskiniowe - nietoperze, których znajdziemy w jaskiniach Jury 17 gatunków. Oprócz nich żyją tu okresowo inne pająki, kosarze, motyle, muchówki i ślimaki.


BAGażnik - strona główna  | Mont Blanc drogą papieską  | Do Chorwacji  | Matterhorn  | W Alpy Julijskie na 36 godzin  | Wspomnienie  | Lago di Garda Story  | Moje małe K2  | Sprawozdanie  | W Alpeczki  | Agatka i jaskinie  | Mt Blanc Grzegorza  | Jak zostałam szczńliwie zmęczonym człowiekiem  | To tu, to tam czyli wycieczki alpejskie  | Wrażenia ze szkolenia  | Orle Perci Alp  | Powstawanie jaskiń jurajskich  | Mikroklimat jaskiń  | Flora i fauna jaskiń  | Extremalne sporty wodne dla każdego  | Garda 2004  | Gran Paradiso, Mont Blanc 2004 
Strona tytułowa   | O FIRMIE   | KALENDARIUM 2016   | KURSY   | WYPRAWY   | PRZEWODNICTWO   | JASKINIE   | INTEGRACJA   | REKREACJA   | SKLEP INTERNETOWY   | foto BAGażnik 

Webmajster: admin@bag.pl BAG email: box@bag.pl Ostatnia aktualizacja: dzisiaj